×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

Ίδρυση

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Απεντομώσεων  Μυοκτονιών Ελλάδος (ΣΕΑΜΕ) ιδρύθηκε το 1981. Μέλη του είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης μυοκτονίας καθώς και εταιρειών με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.
Pin It