×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

Προϋποθέσεις

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν:

  • οι κάτοχοι άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του τρόπου διαχείρισης παρασίτων όπως έχουν αποφασισθεί από το Δ.Σ. του Συνδέσμου και από την Γενική Συνέλευση.
  • οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται βιοκτόνα και σχετικό εξοπλισμό.
    και οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ. Συνέλευσης με όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

 

Για την εγγραφή στο Σύνδεσμο, το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να υποβάλλει:

  1. έγγραφη αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του με την οποία θα ζητά να γίνει μέλος του Συνδέσμου
  2. υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γεν. Συνέλευσης με όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
  3. Αντίγραφο της αδείας καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη δήλωση από εδώ.

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την Αίτηση εγγραφής μέλους στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΜΕ.

 

 

Pin It