×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Προστασίας από ζωικούς εχθρούς και έντομα στις επιχειρήσεις τροφίμων:

Ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής του 2015 συντάχθηκε από μια επιτροπή ειδικών για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στις εν λόγω εφαρμογές στην βιομηχανία αλλά και σε μικρότερης εμβέλειας ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψη οι νομοθετικές απαιτήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, καθώς και οι όποιες «καλές πρακτικές εφαρμογής», υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η σύνταξη του παρόντος οδηγού αποσκοπεί σε αποτελεσματικές εφαρμογές Μυοκτονίας και Απεντόμωσης που όμως σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η σύνταξη του Οδηγού έγινε με μέριμνα του Συνδέσμου Εταιρειών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Ελλάδας (ΣΕΑΜΕ) και την υποστήριξη του ΕΦΕΤ καθώς και διάφορων συνδέσμων/κλάδων που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό ορθής πρακτικής από εδώ
Pin It