×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΕΝΤΟΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ως έντομο αποθηκών ορίζεται το έντομο που α) προκαλεί ζημιά στα αποθηκευμένα προϊόντα, και β) μπορεί να αναπτυχθεί και να αναπαραχθεί σε χώρους που φιλοξενούν τέτοια προϊόντα.
Τα έντομα αποθηκών είναι τόσο διαδεδομένα και θεωρούνται επιτυχημένοι οργανισμοί γιατί
1. Βαδίζουν ή πετούν (ακόμα και δεκάδες χιλιόμετρα)
2. Μετακινούνται μέσω του διεθνούς εμπορίου με το προϊόν (έντομα ‘’ταξιδιώτες’’)
3. Χρησιμοποιούν σειρά καταφυγίων και συνθηκών για να επιζήσουν για πολλά χρόνια
4. Σχήμα: στενά, μικρά, πεπλατυσμένα
5. Σε καταφύγια αποφεύγουν την άμεση έκθεση σε εντομοκτόνα (ανθεκτικότητα) και φυσικούς εχθρούς


Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εντόμων αποθηκών μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:
Πρόληψη :(Κατασκευή αποθήκης, Υγιεινή, Ξήρανση, Ερμητική αποθήκευση, Μικρός χρόνος αποθήκευσης, Συσκευασία (insect-proof))
Παρακολούθηση (Οπτικός έλεγχος, Έλεγχος συνθηκών, Δειγματοληψία, Χρήση παγίδων)
Καταπολέμηση (Φυσική, Βιολογική, Χημική, Βιοτεχνολογική)

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:
1. Φυσική (ακραίες θερμοκρασίες, αερισμός, συσκευασία, μηχανική καταστροφή)
2. Βιολογική
3. Χημική (προστατευτικά, καπνιστικά)
4.  Βιοτεχνολογική
Τα κυριότερα έντομα αποθηκών: Rhyzopertha dominica, Tribolium confusum, Sitophilus granarius, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferugineus, Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum, Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella.  

 Ephestia kuehniella

 

Rhyzopertha dominica

 

Tribolium  sp.

 

Lasioderma serricorne 

 

Plodia interpunctella

 

Sitophilus granarius

 

Pin It