×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

Οι κατσαρίδες είναι έντομα που συνυπάρχουν με τον άνθρωπο για πολλές χιλιάδες χρόνια. Προτιμούν υγρά και ζεστά κλίματα και αν και υπάρχουν πάνω από 3.500 διαφορετικά είδη σ’ όλο τον κόσμο με κύριο λόγω αγροδίαιτα είδη υπάρχουν και κάποια που εισέρχονται σε οικήματα και προξενούν διάφορα και σοβαρά προβλήματα. Στη χώρα μας απαντώνται κυρίως 4 είδη εντός των οικιών και επαγγελματικών χώρων, με διαφορετικές συνήθειες το καθένα και άρα με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. 


 Γερμανική κατσαρίδα (Blatella germanica)

Blatella germanica

Όταν γίνεται αντιληπτή σε μια κουζίνα οικίας ή σε κάποιο επαγγελματικό χώρο συνήθως το μέγεθος του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι είδος που συναντάται κατά ομάδες σε θερμά προφυλαγμένα σημεία και κοντά στην πηγή τροφής. Κυρίως πίσω από ψυγεία, φούρνους, κάτω από νεροχύτες μέσα σε ντουλάπια όπου εξασφαλίζουν ταυτόχρονα προστασία και τροφή.
Ο λεπτομερής έλεγχος για προσβολή στα σημεία που προτιμά να φωλιάζει ή ο έλεγχος (monitoring) με κολλητικές παγίδες μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα μικρούς πληθυσμούς που δεν αποτελούν αρχικά εύκολα αντιληπτό πρόβλημα.
Ο έλεγχος των υλικών συσκευασίας αποτελεί το πρώτο βήμα περιορισμού της εισόδου αυτού του εντόμου σε ένα χώρο.
Ακολούθως ο επιμελής καθαρισμός από υπολείμματα τροφών ή φαγητών από πάγκους, πατώματα περιορίζει την πηγή τροφής.
Ο συχνός έλεγχος σημείων που μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο των εντόμων.
Η χρήση εντομοκτόνου σκευάσματος με την μορφή gel που μπορεί να επιτύχει την εντοπισμένη εφαρμογή του κοντά στις εστίες αναπαραγωγής του εντόμου και περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει ο υπολειμματικός ψεκασμός εντός χώρων παρασκευής φαγητών-τροφίμων.

Αμερικάνικη κατσαρίδα (Periplaneta americana)

 

Periplaneta americana


Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος κατσαρίδα που δημιουργεί προβλήματα στη χώρα μας. Απαντώνται κυρίως στους υπονόμους και τα φρεάτια και μέσω των σωληνώσεων της αποχέτευσης μεταφέρονται στις κουζίνες και στα μπάνια. Τα τέλεια έντομα μπορούν να πετάξουν και έτσι μεταφέρονται σε νέους χώρους όπου δημιουργούν καινούργιες προσβολές.
Καλό κλείσιμο τυχόν ανοιγμάτων γύρω από αποχετεύσεις εμποδίζει την είσοδο των εντόμων στους εσωτερικούς χώρους.
Υπολειμματικός ψεκασμός κυρίως σε φρεάτια και αποχετεύσεις μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς του εντόμου αυτού και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να μεταφερθούν εντός των κατοικιών. 

  Ανατολική κατσαρίδα (Blatta orientalis)
Είναι είδος που προτιμά να ζει σε εξωτερικούς χώρους κάτω από πέτρες, φύλλα σε αποσύνθεση κ.α.., αλλά εισέρχεται εντός κατοικημένων χώρων από φυσικά ανοίγματα. Κρύβεται κάτω από ντουλάπες και άλλα έπιπλα και κυρίως γύρω από σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης. Τρέφεται κυρίως από αμυλούχες τροφές.
Υπολειμματικός ψεκασμός κάτω από ψυγεία ή άλλα έπιπλα είναι αποτελεσματικό μέτρο. Επίσης η μείωση των πιθανών εστιών γύρω από τα οικήματα αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο.

  

Blatta orientalis

Καστανή κατσαρίδα (Supella longipalpa)
Έχει περίπου το μέγεθος της γερμανικής κατσαρίδας αλλά διαφέρουν στην εμφάνιση καθώς το είδος αυτό φέρει μια ανοιχτόχρωμη λωρίδα στη βάση των πτερύγων. Αναπτύσσονται στα ίδια σημεία όπως και η γερμανική κατσαρίδα, δηλαδή στις κουζίνες αλλά το είδος αυτό απαντάται εύκολα και στα υπόλοιπα δωμάτια μιας οικίας (μπάνιο, υπνοδωμάτια)

Supella longipalpa

 

 

Pin It