×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ (Marchalina hellenica)

Η βαμβακάδα των πεύκων αποτελεί πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στον αστικό ιστό κυρίως της πρωτεύουσας, προκαλώντας ξήρανση σε αρκετά δέντρα και μάλιστα μεγάλης ηλικίας.
Η ενδεδειγμένη και προτεινόμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ) αντιμετώπιση έγκειται στην εφαρμογή 5 συγκεκριμένων σκευασμάτων χαμηλής τοξικότητας και διέπεται από μια σειρά κανόνων εφαρμογής:
1. η εφαρμογή επιτρέπεται να γίνεται μόνο μια φορά το έτος με την παρουσία γεωπόνου που θα διασφαλίζει την επικαιρότητα της επέμβασης (εκκόλαψη του 70-75% των ερπουσών)
2. ενημέρωση των περιοίκων
3. κατάλληλη σήμανση της περιοχής εφαρμογής και οποιαδήποτε άλλα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων στους περιοίκους
προληπτικές εφαρμογές δεν επιτρέπονται καθώς και επεμβάσεις εκτός αστικών και περιαστικών προσβεβλημένων δέντρων είναι παράνομη.

Tέλειο άτομο
Pin It