×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΕΣ - ΧΙΛΙΟΠΟΔΑΡΟΥΣΕΣ

Χιλιοποδαρούσες (Millipedes): Έχουν κυλινδρικό σχήμα με δύο ζεύγη ποδιών σε κάθε κοιλιακό τμήμα και μικρές κεραίες. Απαντώνται κάτω από αποσυντεθειμένα φύλλα. Μπορεί να αναπτύξουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς και μετακινούνται κάτω από ξηρές συνθήκες και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα σε υπόγεια, επαρχιακές οικίες και εξοχικά κοντά σε δάση και καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Ο καλός καθαρισμός των πεσμένων φύλλων γύρω από τα κτίσματα καθώς και η εφαρμογή υπολειμματικού ψεκασμού περιμετρικά των κτιρίων με ιδιαίτερη έμφαση στις πόρτες και τα παράθυρα όπου γίνεται διαβροχή του εδάφους σε μεγαλύτερη ακτίνα.
Σαρανταποδαρούσες (Centipedes): Έχουν πεπλατυσμένο σχήμα και ένα ζεύγος ποδιών σε κάθε κοιλιακό τμήμα και εμφανείς κεραίες. Απαντώνται κάτω από πέτρες όπου τρέφονται με μαλακά έντομα. Μερικά είδη (Scolopentra sp.) μπορεί να επιφέρουν επώδυνο τσίμπημα με τις δυνατές δαγκάνες που διαθέτουν. Δεν αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς όπως οι χιλιοποδαρούσες, όμως μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όταν εισέρχονται εντός οικιών. Υπολειμματικοί ψεκασμοί με εντομοκτόνο για έρποντα έντομα συστήνεται όταν δημιουργείται πρόβλημα.

Το είδος αυτό είναι ακίνδυνο
Pin It