×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ

Τα ξυλοφάγα έντομα είναι τα έντομα που τρέφονται από το ξύλο. Υπάρχουν είδη που προσβάλλουν το ξύλο των δένδρων σε εξωτερικούς χώρους (δάση, αγρούς), είδη που προσβάλλουν το ξύλο των κατοικημένων χώρων, και είδη που προσβάλλουν και τις δύο κατηγορίες ξύλου).
Ανήκουν στις τάξεις των: Coleoptera, Hymentoptera και Isoptera
Στις δύο πρώτες τάξεις ανήκουν τα έντομα που κοινώς ονομάζονται "σαράκια του ξύλου" ενώ στα Isoptera ανήκουν οι τερμίτες.

Bostrychus capucinus                                                                                                        Lyctus bruneus

Pin It