×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΠΤΕΡΑ

 Η μύγα των σιφωνίων
Απαντώνται κυρίως σε κουζίνες και στα μπάνια. Οι προνύμφες τους αναπτύσσονται στα σιφώνια των δαπέδων ή οπουδήποτε αλλού βρουν οργανική ουσία. Όταν τα σιφώνια στεγνώνουν τότε μεγάλοι αριθμοί των εντόμων αυτών εμφανίζονται στα μπάνια ή τις κουζίνες. Χωρίς την καταπολέμηση των ατελών σταδίων (προνυμφών) η εμφάνιση των ακμαίων εντόμων θα είναι συνεχής και σταθερή. Ο μηχανικός καθαρισμός των σιφωνίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, η τοποθέτηση λεπτής σήτας στα σιφώνια στο έδαφος για τον περιορισμό της εξόδου των ακμαίων αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο.
Παρόλο που τα έντομα αυτά μοιάζουν στην εμφάνιση με τους φλεβοτόμους δεν τρέφονται με αίμα.


 Phoridae
Μοιάζουν με τις μύγες των φρούτων αλλά είναι λίγο μικρότερες, και έχουν καμπουριαστή εμφάνιση. Παρόλο που πετούν εύκολα συνήθως περπατούν και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπερδεύονται με τους ψύλλους. Πολλαπλασιάζονται σε φυτική ή ζωική ύλη σε αποσύνθεση. Η απομάκρυνση των σκουπιδιών από το εσωτερικό των οικημάτων καθώς και η ελαχιστοποίηση των ανοιγμάτων ενός χώρου περιορίζουν προβλήματα από τα έντομα αυτά.  

 τέλειο άτομο της Οικ. Phoridae


 Μαύρες σκνίπες οικιών
Είναι μικρές σκνίπες μαύρου χρώματος που πολλαπλασιάζονται κυρίως στο υγρό χώμα των φυτών εσωτερικού χώρου.
Ο περιορισμός των υγρών εστιών περιορίζει την ανάπτυξή τους εντός των οικιών.


 Άλλες μη αιμομυζητικές σκνίπες (Chironomidae)
Μοιάζουν με κουνούπια αλλά δεν φέρουν προβοσκίδα και άρα δεν τρέφονται με αίμα. Οι προνύμφες τους βρίσκονται κυρίως σε στάσιμο νερό, και τα ακμαία μπορεί να εισέλθουν σε οικίες από ανοίγματα ή να αποτελέσουν πρόβλημα σε υπαίθριες εκδηλώσεις όταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εμφανίζονται τα τέλεια έντομα σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς.
Πολλές φορές η χρήση χημικών σκευασμάτων δεν αποτελεί λύση και η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται διαφορετικά.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΥΓΩΝ (Γενικά μέτρα):

  • Μείωση των εστιών αναπαραγωγής του εντόμου (διαφορετικες για κάθε είδος)
  • Μείωση των σημείων εισόδου στο χώρο (αεροκουρτίνες για τις πόρτες και λεπτές σίτες για τα παράθυρα)
  • Εξωτερικά: χρήση ειδικού εντομοκτόνου σκευάσματος σε συνδυασμό με τροφοελκυστικό και εφαρμογή του από εξειδικευμένα συνεργεία είτε με ψεκασμό ή ως επίχρισμα σε επιλεγμένα σημεία.
  • Εσωτερικά: χρήση εντομοπαγίδων
Pin It