×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΦΙΔΙΑ

Τα περισσότερα φίδια που απαντώνται στη χώρα μας είναι μη δηλητηριώδη, ακίνδυνα για τον άνθρωπο και κατά κάποιο τρόπο ωφέλιμα διότι τρέφονται με τρωκτικά και άλλα ερπετά. Οι οχιές που είναι το δηλητηριώδες είδος που απαντάται στη χώρα μας έχουν τριγωνικό κεφάλι και οι οφθαλμοί έχουν κάθετη κόρη Η ελαχιστοποίηση των σημείων που μπορεί να φωλιάσουν με το σχολαστικό καθαρισμό χώρων από ξύλα και πέτρες βοηθά σημαντικά στην μείωση των ενδιαιτημάτων τους. Επιπλέον ο αποτελεσματικός έλεγχος των τρωκτικών και η κοπή των άγριων χόρτων μειώνει τις πηγές τροφής των φιδιών και των σημείων που προφυλάσσονται αντίστοιχα.
Pin It