×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΣΦΗΚΕΣ

Οι σφήκες που συνήθως προκαλούν προβλήματα στη χώρα μας μπορεί να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με το είδος των φωλιών τους.
Αυτές που κατασκευάζουν φωλιές σε προστατευμένα σημεία και αποτελούνται μόνο από ένα επίπεδο και είναι ορατές, και σε αυτές που κατασκευάζουν φωλιές μη εμφανείς σε κοιλότητες δέντρων, υπόγειες στο έδαφος, σε εσοχές τοίχων με μια μόνο οπή εισόδου – εξόδου.
Αντιμετωπίζονται με τον εντοπισμό της φωλιάς και χρήση εντομοκτόνου πριν την καταστροφή της.
Χρήση επαναχρησιμοποιούμενων παγίδων σύλληψης με κατάλληλο τροφοελκυστικό.

Pin It