×

Σφάλμα

The webmaster has forbidden your access to this site

ΣΚΟΡΠΙΟΙ

Απαντώνται κάτω από πέτρες, ξύλα και γενικά αδιατάραχτα σημεία και τρέφονται από μικρά μαλακά έντομα εδάφους.Εισέρχονται σε οικίες παθητικά (καυσόξυλα που είναι αποθηκευμένα εξωτερικά), είτε κατά την αναζήτηση νέων ενδιαιτημάτων άφθονων σε υγρασία.Αν και δεν επιτίθενται στον άνθρωπο, μπορεί να επιφέρουν επώδυνο κέντρισμα με το κεντρί που φέρουν στο τελευταίο κοιλιακό τμήμα, κυρίως όταν νιώθουν ότι απειλούνται (κάτω από σκεπάσματα, μέσα σε παπούτσια). Η απομάκρυνση σωρών ξύλων ή πετρών από σημεία που εφάπτονται με τις οικίες μειώνει την πιθανότητα της εισόδους του σε αυτές, και σε συνδυασμό με την εφαρμογή υπολειμματικού ψεκασμού περιμετρικά του οικήματος με έμφαση στις εισόδους.

Pin It